Tykkää Facebookissa    |   
Ota yhteyttä
   |    Renault.fi
Rekisteröityminen

Tarvit­set rekis­teröi­tyäk­sesi koo­din tai auto­si alus­ta- eli val­mis­te­nume­ron. Val­mis­te­nu­meron löy­dät rekis­teri­ot­tees­tasi (katso esi­merk­ki).
Huom! Val­miste­nume­ro ei si­säl­lä "o" kir­jai­mia.

Voit myös hakea valmistenumeron Traficomin Oma asiointipalvelusta rekisterinumeron perusteella. Siirry palveluun tästä.


Kirjoita saamasi koodi tai auton alusta- eli valmistenumero tähän:

* Sähköpostiosoite

Matkapuhelinnumero


Kiitos. Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.